به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" نوشت: در ادامه موج خودسوزیهای اعتراضی در اسرائیل، صبح امروز یک مرد ۴۸ ساله در بیمارستانی در "پردسیای" اسرائیل خود را به آتش کشید. وی که از بیماران این بیمارستان بوده، در برابر بخش پرستاران، اقدام به خودسوزی کرده است.

در پی این اقدام، وی دچار سوختگی ۶۰درصد شده و سپس به مرکز درمانی در " تل آشمور " انتقال داده شده است.

در ۲ هفته اخیر، این هشتمین مورد از خودسوزی‌هایی است که در اعتراض به ساختار حاکم بر اسرائیل و بی‌عدالتی موجود در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است.

در اولین مورد از این خودسوزیها، فردی با نام "موشه سلمان" خود را در سالگرد یکسالگی تظاهراتهای عدالتخواهانه در اسرائیل، به آتش کشید. این اسرائیلی معترض نهایتا در بیمارستان مرد، اما این اقدام وی جرقهای شد برای زنجیرهای از خودسوزیهای اعتراضی در اسرائیل.