به گزارش افکارنیوز، شبکه العالم به نقل از منابع بحرینی اعلام کرد، تظاهرکنندگان برای اعلام همبستگی با بانوان بازداشت شده، خیابان منتهی به کاخ آل خلیفه را با آتش زدن تایر خودرو بستند.

تظاهرکنندگان همچنین خیابانهای منتهی به وزارت کشور در منامه را بستند.