به گزارش افکارنیوز به نقل از مشرق در نمازهای جمعه عربستان هم این کار تکرار می شود.در جنگ هشت ساله صدام علیه مردم ایران، این دعاها برای پیروزی صدام انجام می شد.