به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم،منابع نزدیک به "احمد الطیب" شیخ الازهر تأکید کرده اند، الازهر در خصوص این اقدام دولت جدید بسیار نگران است ، زیرا تا پیش از این شیخ الازهر مسئول معرفی نامزدهای مفتی کل و وزیر اوقاف بود.

اتحاد علمای صوفی و جنبش های انقلابی نیز با اظهار نگرانی از رسیدن این عضو جبهه سلفی به وزارت اوقاف، درخصوص احتمال سلطه سلفی های وهابی بر منابر مساجد هشدار دادند.

" انجی حمدی " سخنگوی جنبش ۶ آوریل در همین راستا خواستار توضیح دولت در خصوص معرفی یک سلفی افراطی بعنوان وزیر اوقاف شده است.

"محمد ابوحامد" نماینده سابق پارلمان مصر نیز معرفی محمد یسری را گامی برای سلطه وهابیت بر مصر توصیف کرد.ابوحامد گفت: معرفی یسری برای وزارت اوقاف، خطبه های دینی در مساجد را وهابی می کند و گامی در جهت سلطه وهابیت در مصر است.