پست دیده بانی ارتش سوریه در شمال حلب؛ شهری که پس از شکست حملات گروههای مسلح به نظامیان دولتی، در حال بازگشت به روزهای آرام خود است.


یک عضو کاروان المپیک سوریه پرچم کشورش را در محل اسکان ورزشکاران شرکت کننده در این بازیها با غرور بالای سرگرفته است.ادای احترام نظامیان دشمن قسم خورده سوریه به پرچم این کشور؛ سربازان انگلیسی در حال به اهتزاز درآوردن پرچم سوریه در دهکده بازیهای المپیک لندن هستند.با وجود تلاش کشورهای غربی و عربی منطقه برای به زیر کشیدن پرچم سوریه، این پرچم همچنان برافراشته است و مقاومت نظام سوریه در برابر دشمنان را به رخ می کشد.