به گزارش افکارنیوز، شنیده می شود که قسمت اعظمی از نیروهای معترض و مسلح در مرز افغانستان با تاجیکستان توسط انگلیسی ها تجهیز و تسلیح شده اند تا در راستای هدف تجزیه غربی ها عمل نمایند.این موضوع را ساکنان مناطق بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان و برخی از مناطق آزاد پاکستان بخوبی دریافته و نمایندگان خود را تحت فشار گذاشته اند تا سکوت را شکسته و این موضوع را علنی سازند.در همین راستا ، شماری از نمایندگان ولایت بدخشان، نیز انگلیس و امریکا را به ایجاد یک کشور جدید در بخش های مرزی میان افغانستان، پاکستان، چین و تاجیکستان متهم می سازند.

این نمایندگان تاکید می ورزند که انگلیس و امریکا از چندین سال قبل کوشیده اند، تا با پشتبانی از فعالیت حلقه های مشخصی، اهدافشان را در این بخش برآورده سازند. آنان به این باوراند که نارامی های اخیر در بخش هایی از ولایت بدخشان تاجیکستان و افغانستان نیز با این هدف پیوند نزدیک دارند. ناآرامی هایی که سبب بسته شدن راه های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده و نگرانی شماری از نمایندگان مجلس را موجب شده است. ادامه…. ادامه مطالعه …

شماری از نمایندگان ولایت بدخشان گفته اند که امریکا و انگلیس می کوشند، تا منطقه گلگت، چترال و نیز بخش هایی از ولایت های بدخشان افغانستان و تاجیکستان و چین را برای تشکیل یک کشورجدید تجزیه کنند.. درهمین حال سفارت امریکا در کابل این گفته ها را رد نموده و این ادعا ها نادرست دانسته و گفته است: هدف از مشارکت درازمدت ما با افغانستان، تقویت حاکمیت و آوردن ثبات و رفاه به این کشور است. در همین حال نمایندگان ولایت بدخشان هشدار می دهند که هرگاه این تلاش ها ادامه یابند، بخش های کوهستانی پامیر که با کشورهای آسیای میانه و چین مرز مشترک دارند، گواه ناامنی های درازمدتی خواهند بود که مهارکردن آن ناممکن است

منبع: سایت بررسی استراتژیک