به گزارش افکارنیوز ،فارس به نقل از پایگاه خبری "عراق القانون"، "شریف شاهین" سفیر مصر در عراق تاکید کرد که "محمد مرسی" رئیسجمهور منتخب مصر به منظور فعالسازی روابط میان قاهره - بغداد در راستای منافع دو ملت، بزودی به عراق سفر خواهد کرد.

وی افزود: مصر در حال حاضر تلاش دارد تا به ساحل امنیت و ثبات برسد و این امر با تلاشهای ملت‌های عربی و در راس آنها ملت عراق محقق خواهد شد. بویژه اینکه مصر و عراق دارای منافع مشترک متعددی هستند.

شاهین با اشاره فراهم کردن مقدمات سفر مرسی به بغداد، تاکید کرد که رئیس جمهور مصر بر ضرورت فعالسازی روابط دوجانبه عراق و مصر در تمامی زمینهها و انجام سفرهای متبادل تاکید دارد. لذا بزودی پس از سامان دادن به اوضاع داخلی مصر، طی سفری دورهای به کشورهای عربی به عراق نیز سفر خواهد کرد.