به گزارش افکار نیوز، مهر به نقل از العربیه، هشام قندیل لحظاتی پیش در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: در حال حاضر کابینه جدید دارای ۳۵ وزارتخانه و ۸ وزیر مشاور است.

نخست وزیر مصر همچنین به اسامی برخی وزیران کابینه اشاره و تصریح کرد: " احمد مکی " وزیر دادگستری و " محمد حسین طنطاوی " وزیر دفاع دولت جدید محسوب می شوند.

قندیل گفت: انتخاب اعضای دولت طبق نظام سهم بندی صورت نگرفت بلکه بر اساس توانمندی و شایستگی انجام شد و در این رابطه رایزنی هایی را با محمد مرسی رئیس جمهور داشتیم.

وی اظهار داشت: دولت جدید مصر به تنهایی موفق نخواهد شد و باید با همه طیف ها تعامل داشته باشد. این دولت نماینده یک حزب خاص نیست.

قندیل درعین حال تاکید کرد که هیچکدام از وزیران کابینه جدید از اعضای حزب ملی منحله مصر(حزب حاکم رژیم مخلوع مبارک) نیستند.

قندیل خاطرنشان کرد: اقدامات دولت های پیشین مصر را خواهیم پذیرفت. دولت جدید مصر برای تحقق خواسته های انقلاب ۲۵ ژانویه تلاش خواهد کرد.

وی در ادامه از تمامی جریان های سیاسی مصر خواست که حامی محمد مرسی باشند. قندیل در بخش دیگر سخنان خود گفت که برقراری امنیت در مصر تنها به نیروی پلیس محدود نخواهد شد و پلیس میان اجرای قانون و احترام به آزادی شهروندان توازن برقرار خواهد کرد.

نخست وزیرجدید مصر درعین حال افزود: برقراری امنیت ازمهمترین و نخستین اولویت های کاری دولت است و حل مشکلات موجود نیاز به زمان دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که روزشنبه با وزیران اقتصادی دیدار خواهد کرد و به بررسی مشکلات مصر دراین زمینه خواهد پرداخت.