به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس ، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه سفر روز گذشته خود به شمال عراق با عزیمت به شهر کرکوک با ترکمنها مقیم این شهر دیدار کرد.

داود اوغلو در سخنرانی خود خطاب به ترکمن های عراق بر تحکیم برادری بین ملت ترکیه و ترکمن های عراق تاکید کرد و گفت هیچ کس قادر با ایجاد فتنه در این پیوند نبوده و دولت ترکیه برای توسعه شهر کرکوک از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه سخنرانی خود گفت که عراق از منظر ترکیه کشوری دور از دلها نیست، بلکه نزدیک ترین دوست و همسایه ترکیه است و ترکیه با همه اقشار عراقی اعم از ترکمن، عرب، شیعه و سنی پیوند برادری دارد و هرگونه اتفاق منفی در عراق باعثدلسوختگی ترکیه می شود.

داود اوغلو با نمونه توصیف کردن فرهنگ شهر کرکوک در منطقه هشدار داد که ممکن است برخی محافل تلاش کنند تا در این شهر فتنه انگیزی کنند، اما در مقابل آنان باید با حفظ برادری حرکت کرد. وی آرامش در کرکوک را به منزله آرامش در کل عراق عنوان کرد.