به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری "رویترز"، دولت جدید مصر امروز پنجشنبه مقابل محمد مرسی که اواخر ژوئن گذشته قدرت را از شورای عالی نیروهای مسلح تحویل گرفت سوگند یاد کرد.

دولت جدید مصر که ریاست آن را هشام قندیل برعهده دارد مرکب از ۳۵ وزیر و وزیر مشاور است و جانشین دولت کمال الجنزوری است که شورای عالی نیروهای مسلح سال گذشته در شرایط بی ثباتی سیاسی اقتصادی و امنیتی در کشور آن را به عنوان دولت نجات تعیین کرد.

شورای نظامی کشور مصر را پس از سرنگونی حسنی مبارک در انقلاب مردمی ژانویه ۲۰۱۱ اداره کرد.

ژنرال طنطاوی، رئیس شورای نظامی مصر در دولت جدید در مقام وزیر دفاع مصر ابقا شد طنطاوی در دوره مبارک ۲۰ سال وزیر دفاع بوده است بقای طنطاوی در پست وزیر دفاع نقش رسمی ارتش مصر را که نفوذ زیادی در کشور دارد و دامنه زیادی از اقتصاد مصر را اداره می‌کند محفوظ نگاه می‌دارد.

در کابینه جدید مصر دو زن نیز حضور دارند که یک کدام با نام " نادیه زخاری " مسیحی است و پست وزیر مشاور تحقیقات علمی را برعهده دارد و دیگری " نجوی خلیل "، وزیر بیمه و امور اجتماعی است.

تلویزیون مصر اعلام کرد که کمال الجنزوری نخست وزیر سابق مشاور در تیم ریاست جمهوری محمد مرسی خواهد بود الجنزوری در دوره مبارک بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست وزیر بوده است.

شش تن از وزرای دولت الجنزوری به علاوه طنطاوی در کابینه جدید در پست‌های خود ابقا شدند که از جمله آنها " محمد کامل عمرو "، وزیر امور خارجه و " ممتاز السعید "، وزیر دارایی است.

هشام قندیل امروز گفت که کابینه‌اش را از افراد لایق و متخصص تشکیل داده است بدون اینکه گرایش‌های سیاسی آنها در نظر گرفته شده باشد.

دولت جدید مصر تعداد محدودی از اعضای حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون را شامل می‌شود.

اسامی شماری از اعضای کابینه و وزارتخانه های محوله به آنها در زیر آمده است:

" صلاح عبدالمقصود "، روزنامه نگار وابسته به جماعت اخوان المسلمون در کابینه هشام قندیل متصدی وزارت اطلاع رسانی است.

" احمد مکی "، معاون سابق رئیس دادگاه رسیدگی متصدی وزارت دادگستری مصر شده است.

سرلشکر " احمد جمال الدین " نیز به عنوان وزیر کشور دولت جدید در مصر تعیین شد.

جمال الدین معاون اول وزیر کشور در بخش منافع امنیت عمومی است و قبل از آن مدیر امنیت شهر اسیوط بوده است.

" محمد محسوب "، مدیر گروه دانشکده حقوق دانشگاه المنوفیه مصر و عضو هیئت عالی حزب الوسط تصدی وزارت امور حقوقی و پارلمانی مصر را برعهده گرفت.

" ابوزید محمد ابوزید "، معاون رئیس شرکت صنایع غذایی مصر متصدی وزارت عرضه و تجارت داخلی مصر شد.

" صلاح عبدالمؤمن "، رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی مصر متصدی وزارت کشاورزی مصر شد.

" طارق وفیق "، استاد نقشه برداری از اعضای جماعت اخوان المسلمون متصدی وزارت مسکن و شهرسازی شد.

" اسامه صالح "، رئیس هیئت عمومی سرمایه گذاری متصدی وزارت سرمایه گذاری مصر شد.

" محمد کمال "، رئیس شرکت پتروشیمی مصر مامور تصدی وزارت نفت شد.

" هشام زعزوع " مشاور وزیر گردشگری سابق متصدی وزارت گردشگری مصر شد.

" محمد رشاد المتینی "، استاد دانشگاه قاهره متصدی وزارت حمل و نقل شد.

" محمد بهاء الدین احمد "، مشاور وزارت منابع آبی متصدی وزارت منابع آبی مصر شد.

"اسامه العبد"، رئیس دانشگاه الازهر واحد خواهران متصدی وزارت اوقاف مصر شد.