"گيلس ويتل " با چاپ مقالهاي در روزنامه انگليسي تايمز ابعادي از گزارش محرمانه و افشا گرانه ويكي ليكس را مورد بررسي قرار داد.
وی نوشت: با انتشار ۹۰ هزار سند و مدرک اطلاعاتی، جان صدها افغان به خطر افتاده است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، ویتل در این مقاله با اشاره به افشاگرانه بودن گزارش ویکی لیکس، یادآور شده است: با پخش این اسناد، هویت جاسوس‌هایی که برای ناتو کار می کردند، آشکار شده است.

در ادامه نوشته شده است که تایمز توانست تنها با ۲ ساعت جستجو در این مدارک، مشخصات ده ها نفر از آن ها را پیدا کند.

در بخش دیگری از این مقاله تأکید شده است که محل سکونت و در برخی موارد نام پدر جاسوسان ناتو نیز در گزارش ویکی لیبکس افشا شده است که دولت افغانستان نسبت به این موضوع با وحشت واکنش نشان داده و آمریکا را مسئول جان افغان ها، به خصوص کسانی که نامشان در این اسناد برده شده، دانسته است.

ویکی لیکس ۹۱ هزار سند محرمانه درباره جنگ افغانستان را در سایت خود منشتر کرده که اسناد سری محرمانه ارتش آمریکا بوده است.