به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه خبری براثا نوشت: آیت الله عیسی قاسم در خطبههای نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) الدراز گفت: چگونه میتوان دعوت حکومت از معارضان برای گفتوگو در ۱۴ آگوست را پذیرفت، در حالیکه علما و رهبران معارض بحرینی در زندان بسر میبرند.

وی تاکید کرد: تا زمانی‌که رژیم آل خلیفه رهبران معارض را از زندان آزاد نکند، مشخص می‌شود که تمایلی به حل مشکلات از طریق گفت‌وگو و مذاکره ندارد.

رهبر شیعیان بحرین با تاکید بر این که مردم این کشور از خواسته‌ها و مطالباتشان صرف نظر نخواهند کرد، افزود: قرار است پرونده بحرین در سازمان‌های بین المللی گشوده شود، رژیم آل خلیفه مدعی گفت‌وگوست، ‌ اما وقتی زمان این ادعاها سپری شد، خواهیم دید که گفت‌وگویی در کار نبوده است.

امام جمعه مسجد الدراز در ادامه افزود: اگر رژیم آل خلیفه به ارزش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب دولت و نهادهای دولتی پایبند است، باید از ظلم و بی‌عدالتی اجتناب کند، اما اگر بر حاکمیت مطلق خود بر مردم اصرار دارد و آنها را بنده خود به شمار می‌آورد، باید بداند مردم بحرین مردمی اصیل بوده و بنده و عبد حکومت نیستند و برای خود و آینده کشورشان دلسوز بوده و به شدت با این نظر به مقابله خواهند پرداخت.

رئیس مجلس علمایی بحرین در پایان سخنان خود گفت: هیچ علاقه و ارتباطی بین انقلاب بحرین و دیگر انقلاب‌های منطقه وجود ندارد و آغاز و استمرار این تظاهرات به انقلاب‌های دیگر از جمله تونس و مصر وابسته نیست.

وی افزود: تظاهرات مردمی در بحرین از قبل از انقلاب تونس آغاز شده بود و تا محقق شدن خواستهها و مطالبات مردم ادامه خواهد داشت و مردم با اصرار بر مسالمتآمیز بودن این تظاهرات بر خواستههایشان پافشاری میکنند.