به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه براثا ، یک منبع نزدیک به خاندان حاکم بر عربستان از مشکلات روحی وجسمی بندر بن سلطان رئیس جدید دستگاه اطلاعاتی پرده برداشته است.

شخصی که خود را مجتهد می نامد واطلاعات دقیقی از اوضاع داخلی عربستان دارد، گفت: ملک عبدالله بن عبدالعزیز در انتخاب بندر بن سلطان دخالت داشته و بندر بن سلطان به دلیل ترس موهوم از اطرافیان خود تا کنون حتی یک نشست هم با فرماندهان اطلاعاتی برگزار نکرده است.

این شخصیت سعودی افزود: به نظر می رسد بندربن سلطان ازافسردگی و ترس مرموزی رنج می برد و قادر به برقراری ارتباط با اطرافیان خود نیست و تاکنون نتوانسته است با فرماندهان برجسته دستگاه اطلاعاتی نشستی برگزار کند وی همچنین با ارگانهایی همانند وزارت کشور، وزارت دفاع و گارد ملی نشستی برگزارنکرده است.

مجتهد بیان کرد: از زمان انتخاب بندر بن سلطان از سوی ملک عبدالله به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات عربستان تا کنون از وی رفتارهای عجیبی سر می زند و وی با تفکرات دهه هشتاد زندگی می کند.

وی افزود: تاکنون بندر بن سلطان در هیچ نشست مربوط به امنیت ملی به سبب بیماری پارانویا که از آن رنج می برد مشارکت نداشته است.

این منبع اظهار داشت: با وجود آنکه از وی به خوبی محافظت می شود و محل برپایی نشست درهربار تغییر می کند اما بندر بن سلطان از وقوع انفجاراحتمالی در محل نشست بیمناک است.

وی افزود: برخی از نزدیکان بندربن سلطان اجازه حضور وی درنشستها را نمی دهند تا وضعیت عقلی و روانی وی بر همگان آشکار نشود و رسوایی به بار نیاید.

این منبع خبری گفت: دستگاه اطلاعاتی عربستان بی سر و سامان است زیرا مقرن بن عبدالعزیز رئیس قبلی اطلاعات عربستان در خوشگذرانی به سر می برد و بندربن سلطان به سبب مشکلات روانی و جسمی فراوان از انجام وظایف خود عاجز است.