به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "خالد بن عبدالرحمن الغریبی" از بستگان یکی از شهروندان بازداشت شده عربستانی در زندان "الحائر" گفت: خانواده بازداشت شدگان شب قدر هنگامی که برای دیدار با فرزندان، برادران و همسرانشان به زندان الحایر رفتند، با حمله نیروها و عناصر امنیتی مواجه شدند، و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، تا حدی که حجاب برخی از زنان را دریدند.

سایت اینترنتی " وطن " با انتشار این ماجرا به نقل از خبرگزاری " جزیره العرب " نوشت: خانواده بازداشت شدگان که از ساعت ۱۰ صبح در زندان الحائر به انتظار مسئولان نشستند؛ مأموران از تجمع کنندگان خواستند تا نام و شماره تماس خود را بنویسند، سپس گفتند که با آنها تماس گرفته می شود، تا آنها را از ادامه انتظار منصرف کنند.

الغریبی خاطرنشان کرد: پس از افطار و خواندن نماز مغرب، اینبار زندانبان ها ویدیوهایی کوتاه را از بازداشت شدگان آورند که تمایلی به دیدار با خانواده هایشان ندارند؛ روی تصاویر کاملا حرفهای کار شده بود تا جای کبودیها و کتکها مشخص نشود، ولی برخی خانوادهها توانستند متوجه تغییرات مشخصی در ظاهر بستگان زندانی خود شوند که بعضی از آنها روی تخت سفید دراز کشیده بودند .. ساعت یازده و نیم شب نیروهای ویژه به این خانوادهها حملهور شده و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده، و حتی به زنان رحم نکردند؛ سپس این خانواده ها با اتوبوس به خارج از زندان منتقل شده، و آنها را رها کردند.