به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، دادگاه جنایی عراق، در ادامه بررسی پرونده "طارق الهاشمی" به اظهارات ۵ شاهد از جمله "براق عبدالاله جاسم" یکی از همسایگان الهاشمی در منطقه "الیرموک" گوش داد. وی در این دادگاه اعتراف کرد که در یکی از سفرهای خود به سوریه، از دفتر طارق الهاشمی در دمشق نامه محرمانه به بغداد منتقل کرده است.

وی تأکید کرد که چندین بار با " احمد " فرزند طارق الهاشمی و منشی دفتر او احمد قحطان همکاری کرده است.

جاسم خاطرنشان کرد: در این نامه محرمانه کاغذهایی سفید قرار داشت که اطلاعات آن با جوهر نامرئی نوشته شده بود.

جاسم اظهار داشت که ۳ بار در انتقال این نامه ها از دمشق به بغداد و بالعکس همکاری کرده و هر بار در قبال آن هزار دلار از احمد قحطان دریافت کرد.

وی تأکید کرد که از سوی احمد طارق الهاشمی مأمور شده بود که ۳ بار با خودرو شخصی خود از منطقه " المهدیه " در " الدوره " به " یرموک " بمب حمل کند، و در مقابل هر بار ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار دریافت کرد.

طارق الهاشمی در عراق به دلیل دست داشتن در عملیات تروریستی و قتل شهروندان تحت تعقیب قرار دارد.

وی چند ماه قبل، و پس از صدور حکم بازداشتش از سوی دستگاه قضایی عراق به منطقه کردستان گریخت.. الهاشمی سپس توانست با کمک مستقیم امیر قطر از عراق خارج شود.

الهاشمی پس از سفر به قطر و عربستان و دیدار با مسئولان این دو کشور به ترکیه رفت.

دولت ترکیه با وجود صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی از سوی پلیس بین الملل، اعلام کرد که وی را تحویل نمی دهد.

ترکیه اخیرا به طارق الهاشمی اقامت دائم داده است.