به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، "احمد کحلوت" رئیس کمیته تفتیش زندانها در وزارت دادگستری فلسطین از موافقت هنیه با عفو تعدادی از زندانیان خبر داد و گفت که کمیته ویژهای برای تهیه لیستهای مورد نظر از زندانها بازدید کرد.

کحلوت تصریح کرد که این لیست‌ها حاوی اسامی آن دسته از زندانیانی است که بیش از نیمی از دوره محکومیت شان را در مراکز اصلاح و بازپروری سپری کرده اند و یا مستحق استفاده از مرخصی برای حضور در منزل هستند و یا جزء موارد خاص نیازمند عفو و بخشش به شمار می‌روند. البته زندانیانی که مدت‌های بسیار طولانی در انتظار محاکمات سریع بازداشت شده اند، در این لیست ها قرار می‌گیرند.

به گزارش مرکز اطلاعرسانی فلسطین، کحلوت افزود که این تصمیم در راستای سیاست مجازات مسالمت آمیز دولت منتخب فلسطین برای اصلاح و تهذیب و بازپروری زندانیان اتخاذ شده است.