به گزارش افکار به نقل از فارس، مجله " الوئام " عربستان در گزارشی اعلام کرد که شهروندان شهر حائل در عربستان از سقوط یک پرنده بزرگ و زخمی در یکی از روستاهای این منطقه با نام الضحایا خبر دادند که به شکل عجیبی فرود آمد و وحشت‌زده و زخمی به سوی افرادی که در مجلسی در این خانه حضور داشتند، حرکت کرد.

بر اساس این گزارش، افراد حاضر در این جلسه با تعجب دیدند که بدن این پرنده با رشته‌ای بسته است که روی آن کلمه " انتل " نوشته شده و دور پاهای این پرنده نیز خلخال‌هایی از مس و آهن وجود دارد، این پرنده قبل از اینکه توسط اهالی این خانه گرفته شود، صداهای عجیبی مانند صدای کودک شیرخواره از خود در می‌آورد و این صدا از سوی سه پرنده دیگر که در کوهی در آن نزدیکی قرار داشتند، پاسخ داده می‌شد.

این مجله سعودی نوشت که پرنده مذکور به دستگاههای مربوطه تحویل داده شد، پشت این پرنده و چسبیده به بال آن دستگاهی قرار داشت که رمز X۶۳ روی آن نوشته شده بود و خلخال‌های آهنی نیز با رمزهای HO۵ و H ۱ نشانه‌گذاری شده بود، روی ساق دیگر این پرنده نیز خلخالی مسی بود که روی آن کلمه اسرائیل نوشته شده بود و با نشانه‌هایی نیز " دانشگاه تل‌آویو " حک شده بود. دستگاه دیگری نیز در داخل بدن این پرنده نصب شده بود که با دستگاهی خارجی ارتباط داشت.

این در حالی است که پیش از این نیز مقامات مصری، سازمان جاسوسی موساد را به هدایت کوسه‌ماهی‌های قاتل به سواحل این کشور برای ضربه به صنعت توریسم در مصر متهم کردند.

اخیرا و پس از آنکه یک کوسه ماهی قاتل یک گردشگر آلمانی را به کام مرگ کشاند، تمامی گردشگران خارجی سواحل مصر را به مقصد کشور خود یا به سوی سرزمین اشغالی ترک کردند و این امر خسارت‌های زیادی را به بخش گردشگری مصر وارد آورد. چند روز پیش از آن نیز چهار نفر از گردشگران توسط کوسه ماهی‌ها زخمی شده بودند.

سرلشگر " محمد عبدالفضیل شوشه " استاندار جنوب سینا با اشاره به اینکه وجود کوسه ماهی‌های قاتل در سواحل مصر بی‌سابقه بوده است، گفت که احتمال اینکه سازمان موساد اسرائیل برای ضربه زدن به اقتصاد گردشگری مصر کوسه ماهی‌ها را روانه ساحل این کشور کرده باشد، بعید نیست.