دولت ایتالیا در واکنش به رد درخواست استرداد 'چزاره باتیستی' ایتالیایی متهم به قتل از سوی برزیل، اعلام کرد که سفیر خود از این کشور را فرا می خواند.