دادگاهی در روسیه روز جمعه ادوارد لیمونوف Eduard Limonov رهبر حزب ملی بولشویک این کشور را به جرم توهین به پلیس هنگام بازداشت ، به پانزده روز زندان محکوم کرد.

به گزارش آتی نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه از مسکو ، پیوتر چنیک Pyotr Chenik، سخنگوی دادگاه گاگارین Gagarin گفت :لیمونوف به علت توهین به افسران پلیس متهم شناخته شد و به پانزده روز زندان محکوم شده است. لیمونوف نیز در گفتگو با رادیو اکوی مسکو گفت :آنها گزارش داده اند که من سخنان تندی بر زبان رانده ام و قوانین عمومی را نقض کرده ام.