به گزارش افکارنیوز، عصر ایران به نقل از رویترز نوشت: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در فنلاند ضمن اعلام این مطلب ، افزود ما: از هر فرصتی برای گفت وگو و رسیدن به نتیجه بر سر موضوعاتی که در فعالیت های هسته ای ایران مطرح است استفاده می کنیم اما درباره رسیدن به توافق نمی توان به آن خیلی خوشبین بود ولی ما تلاش خود را خواهیم کرد.

ایران و آژانس در یک سال گذشته دوبار با یکدیگر مذاکره داشته اند که مذاکرات دو طرف هر دوبار بدون رسیدن به نتیجه ای مشخص پایان یافته است.

همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات های آژانس می نویسد که در مذاکرات روز جمعه ایران و آژانس مساله بازدید ناظران از سایت نظامی پارچین از سوی آژانس مطرح می شود. این مطلبی بود که آمانو نیز روز گذشته در سخنان خود در فنلاند روی این موضوع تاکید کرد.

برخی منابع و رسانه های غربی و دیپلمات های آژانس مدعی انجام فعالیت های مشکوک در این سایت هستند و حتی برخی منابع غربی در روزهای گذشته مدعی شده اند که ایران در آخرین مراحل عملیات پاکسازی در این سایت است تا پیش از دادن اجازه به بازرسان برای بررسی این سایت آثاری از آلودگی های هسته ای در آن نباشد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که ایران هر گونه اتهام انجام اقدامات مشکوک در سایت پارچین را رد کرده و این سایت را یک سایت نظامی می داند که دلیلی برای بازرسی بازرسان آژانس از این سایت وجود ندارد.

دغدغه و نگرانی ایران از بازرسی از اماکن نظامی و حساس خود بیشتر ناظر بر این حقیقت است که در موارد مشابه در گذشته اطلاعاتی از سایت های حساس ایران از سوی بازرسان در اختیار نهادهای اطلاعاتی و کشورهای متخاصم با ایران قرار گرفته است ، مساله ای که حتی اعتراض رسمی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای را نیز در پی داشته است.