به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، خوداتکایی اقتصادی مردم آمریکا در شرایطی کاهش یافته است که از سال ۲۰۰۹ به بعد، اتکای آنان به مواردی نظیر بن غذا، حقوق بیکاری و دیگر مزایای دولتی مرسوم در ایالات متحده افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، ۱۶۵ میلیون از جمعیت ۳۰۸ میلیون نفری آمریکا که بیش از نیمی از این جمعیت می‌شود اکنون به نوعی به این مزایا متکی هستند. ۱۰۷ میلیون نفر از امکانات رفاهی دولتی استفاده می‌کنند، ۴۶ میلیون نفر از خدمات درمانی دولتی بهره می‌برند و ۲۲ میلیون نفر نیز کارمند بخش‌های دولتی هستند.

از زمانی که باراک اوباما قدرت را در ایالات متحده در دست گرفته است، تعداد کسانی که در این کشور از امکانات رفاهی دولتی بهره می‌برند با ده میلیون افزایش، از ۹۷ میلیون نفر به ۱۰۷ میلیون نفر رسیده است. این از یافته‌های «جف سشن»، یکی از اعضای کمیته بودجه سنای آمریکاست. از سوی دیگر تعداد کسانی هم که برای امرار معاش از بن غذا استفاده می‌کنند در دوران اوباما ۱۴ میلیون افزایش را نشان می‌دهد.

این روند البته حملاتی را نیز متوجه اوباما کرده است. در یک تبلیغ تلویزیونی ضد اوباما، گفته شده که در برنامه اوباما کسی لازم نیست کار کند یا کاری را یاد بگیرد چون «چک رفاهی» را دریافت خواهد کرد.

به نوشته راشاتودی، البته به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هم از این اقدامات اوباما بدشان نمی‌آید. گزارشی که در سال ۲۰۰۱ توسط «گلوب اسکن» تهیه شده نشان می‌دهد باور مردم آمریکا به قدرت اقتصاد بازار آزاد از ۷۴ درصد به ۵۹ درصد کاهش یافته است که این رقم حتی از باور مردم چین و برزیل هم کمتر است. ده سال پیش، ۸۰ درصد مردم آمریکا به قدرت اقتصاد بازار ایمان داشتند و طبعا کسانی که درآمد سالانه‌شان کاهش یافته است، از کسانی هستند که اکنون با اقتصاد بازار مخالفت می‌کنند.

گزارشها حاکی از آن هستند که در سال ۲۰۰۸، اتکای اقتصادی مردم آمریکا به دولت این کشور تنها ۲۳ درصد بود و این در حالی است که در سال ۲۰۱۰، ۷۰ درصد بودجه فدرال صرف امور رفاهی میشد.