به گزارش افکارنیوز، باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه فرانس ۲۴ نوشت: حسن هابره از زمان سرنگونی در سال ۱۹۹۰ در سنگال در تبعید بسر می برد.

وی متهم به جنایت علیه بشر، جنایت جنگی و شکنجه مخالفان است.

سنگال به رغم درخواست های مکرر تا کنون حاضر به محاکمه حسن هابره نشده بود. اما رئیس جمهور جدید سنگال متعهد شده است تا پایان سال دیکتاتور سابق چاد را محاکمه کند.