به گزارش پرس تی وی تصوير زیر مربوط به يک قايق در برابر طوفان است در تنگه باس، در آستانه برگزاري شصت و ششمين دوره مسابقات قايقراني سيدني، جزيره تاسماني، استراليا