به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، دادگاه جنایی تایلند به نفع هجده تن از ۱۹ رهبر پیراهن قرمزها رأی داد و تنها یک نفر از آنها را مجرم شناخت که از سال گذشته به صورت مشروط آزاد بودند.

رهبران تبرئه شده پیراهن قرمزها شامل جاتوپورن پرومپان، وراکانت موسیکاپونگ، نیسیت سینتوپرای و آریسامانت پونگروانگرونگ نمایندگان سابق مجلس تایلند بودند.

بر اساس حکم دادگاه، تنها یک نفر از نوزده رهبر پیراهن قرمزها به نام یوساواریت چوکلوم - که پیشتر به همراه دیگر همکارانش به صورت مشروط آزاد شده بود - به زندان بازگرداده شد زیرا دادگاه او را به اتهام ارعاب قضات دادگاه قانون اساسی مجرم شناخت.

این افراد در پی برگزاری تظاهرات ضد دولتی سال گذشته در تایلند به " ارتکاب اقدامات تروریستی " متهم بودند. در درگیریهای سال گذشته میان حامیان و مخالفان دولت تایلند حدود یکصد نفر کشته و بیش از ۲ هزار تن زخمی شدند.

پیش از این قضات دادگاه قانون اساسی با طرح دعوی در دادگاه خواستار لغو آزادی مشروط رهبران پیراهن قرمزها شده بودند که راه به جایی نبردند.