به گزارش افکارنیوز، ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري بي.بي.سي، یوشیهیکو نودا ششمین نخستوزیر ژاپن طی پنج سال اخیر است و ظاهرا به منظور کسب موافقت برخی احزاب مخالف از لایحه افزایش مالیات فروش وعده برگزاری انتخابات را داده است.

با این حال، گروهی بر این باور هستند که بعید است این وعده باعثجلب رضایت احزاب مخالف شود که اکثریت را در مجلس مشاوران(مجلس علیای پارلمان ژاپن) در دست دارند و خواستار برگزاری انتخابات حتی پیش از ماه نوامبر هستند.

دوره نمایندگی مجلس مشاوران شش سال است و در هر دوره نیمی از نمایندگان انتخاب می‌شوند و دوره مجلس نمایندگان(مجلس سفلا) چهار سال است.

آخرین انتخابات مجلس مشاوران در ژوئیه سال ۲۰۱۰ و آخرین انتخابات مجلس نمایندگان در اوت سال ۲۰۰۹ برگزار شد.