به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از الیوم السابع، یک منبع قضایی بحرین اعلام کرد که دادگاه استیناف این کشور امروز طی جلسه ای نبیل رجب را از اتهام اهانت به اهالی منطقه "المحرق" تبرئه کرد اما وی همچنان به خاطر دیگر اتهامات خود در زندان باقی خواهد ماند.

پیش از این نبیل رجب به خاطر اتهام اهانت به اهالی المحرق به ۳ ماه زندان محکوم شده بود. این در حالی است که دادگاه بحرین هفته گذشته رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام مشارکت در راهپیمایی های بدون مجوز به ۳ سال زندان محکوم کرده است.