به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از اینکوآیرر، حملات متعدد این هکرها از نوع denial of service attacks یا (DDoS) بوده و دسترسی به سایت های متعددی را برای مدت زمان قبل توجهی ناممکن کرده است.

از جمله سایت هایی که در اثر این حملات غیر قابل دسترس شده، سایت وزارت دادگستری انگلیس بوده است. بعد از وقوع این حملات وزارت دادگستری این کشور با صدور بیانیه ای این واقعه را تایید کرد و از اقدامات احتیاطی و جانبی برای حفاظت از وب سایت خود در برابر حملات یاد شده خبر داد.

در جریان این حملات هیچ یک از اطلاعات حساس این وزارتخانه پاک نشده است. البته بخشی از امکانات و بخش های این وب سایت تا روز پنج شنبه کماکان غیرقابل دسترس بود.

به دنبال پناهنده شدن آسانژ به سفارتخانه اکوادور در لندن برای جلوگیری از استرداد وی به سوئد، دولت انگلیس تلاش گسترده ای را برای دستگیری او آغاز کرده و حامیان وی نیز در برابر این سفارتخانه تجمع کرده اند. هکرها می گویند به زودی به سایت نخست وزیری و سایت وزارت کشور انگلستان هم حمله می کنند.