به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه "اخوان آن لاین"، قاضی"عبدالمجید محمود" دادستان کل حکم آزادی اسماعیل عفیفی سردبیر روزنامه الدستور را صادر و نام وی را از لیست افراد ممنوعالخروج حذف کرد.

«عادل السعید» دستیار دادستان کل و سخنگوی رسمی دادستانی گفت که صدور حکم آزادی عفیفی به موجب قانونی که محمد مرسی رئیس جمهور در خصوص لغو حبس موقت مربوط به جرایم نشر و مطبوعات صادر کرده است، انجام گرفت.

وی افزود که به موجب این قانون حبس اسماعیل عفیفی غیرقانونی است و به همین دلیل دادستان حکم آزادی وی از زندان و دستور حذف نام وی از لیست افراد ممنوع‌الخروج را صادر کرد.

بنابر این گزارش، عفیفی از محل حبس خود در زندان الاستقبال در منطقه زندان‌های طره به دادستانی شمال الجیزه انتقال داده شد تا آزاد شود.

عفیفی به اتهام انتشار مطالبی دال بر اهانت به مرسی و انتشار "خبرهای دروغ که میتوانند به منافع عمومی آسیب بزنند" حبس شده بود.