به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، با بررسی شایعهها و ویدیوهای منتشر شده از جدا شدن افسران ارشد ارتش سوریه، ساختگی بودن این ادعاها به سادگی قابل تشخیص است؛ امری که نشان میدهد واقعیتها با آنچه رسانههای متخاصم در حال انتشار آن هستند، فاصله بسیاری دارد.

آخرین خبرسازی‌ها موضوع جدا شدن سرهنگ " مروان الحمد " از منطقه " جبل العرب " و تشکیل گروهی موسوم به " لشکر جبل العرب " است.. این خبر پس از انتشار در صدر اخبار رسانه های متخاصم قرار گرفت.

اما با بررسی افرادی که به عنوان افراد تازه جدا شده از ارتش پشت سر مروان الحمد ایستاده اند، مشخص می شود که بیشتر این افراد همان هایی هستند که سال قبل در یک ویدیوی مشابه، چنین ادعایی را مطرح کرده بودند.

این افراد پیش از این هم ادعا کرده بودند که با فرد تحت تعقیب دیگری به نام " شریف الکاید "، از ارتش جدا شده و گردان " احمد الخلف " را تشکیل داده اند.

در همین راستا رسانه‌های حامی عناصر مسلح و تروریست فعال در سوریه موسوم به " ارتش آزاد "، به نقل از آنها هر لحظه در حال انتشار آمار غیرقابل باور و متفاوت از تعداد کشته شدگان در سوریه هستند.

این رسانه‌ها مدعی می شوند که همه کشته شدگان از شهروندان سوری هستند، البته با وجود تفاوت در ارقام و آمار، همۀ آنها سیاست واحدی را در این گونه خبرسازی‌ها به نقل از «مؤسسات» وابسته به خود در پیش گرفته اند، مؤسساتی که پیش از این حتی نامی از آنها شنیده نشده بود، اما اکنون برای کشورهای حامی عناصر مسلح، از هلال احمر و صلیب سرخ جهانی هم معتبرتر هستند!