افکار نیوز - رسانه های خارجی با انتشار عکسی مدعی شدند این عکس چهره فردی که بن لادن را کشته است نشان میدهد.

افکار نیوز