به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از روزنامه معاریف چاپ رژیم صهیونیستی، گابی اشکنازی سکوت خود را درباره پرونده هسته ای ایران کنار گذاشت و در یک کنفرانس امنیتی غیر علنی مخالفت خود را با حمله رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد.

وی گفت: ایرانی ها هنوز به فناوری تولید بمب هسته ای دست نیافته اند و اسرائیل باید در تعامل با ایران استراتژی که مبتنی بر عدم حمله به این کشور باشد را بپذیرد.

اشکنازی افزود: من معتقدم در مرحله نخست باید به طریق محرمانه رفتار کرد و در مرحله دوم از طریق تحریمها و یک سیاست اقتصادی با موضوع هسته ای ایران تعامل کرد و در مرحله سوم باید یک گزینه نظامی به معنای واقعی را در پیش گرفت.