مهر: این منبع مطلع سیاسی در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان اظهار داشت: تلاشهایی که از سوی "ملک عبدالله" پادشاه عربستان و سوریه درباره لبنان انجام می شود در نهایت تضمین کننده ثبات، امنیت و وحدت در این کشور است.

وی با تاکید بر اینکه لبنان تا پایان ماه ژانویه جاری از بحران سیاسی و تنشهای مربوط به دادگاه بین المللی خارج خواهد شد، افزود: امیدوارم در این میان اراده خارجی قویتری وجود نداشته باشد که تمامی این تلاشها را تخریب کند.

از سوی دیگر، حزب الله لبنان بار دیگر بر پایبندی خود بر تلاشهای سعودی - سوری در لبنان تاکید کرد. " نواف الموسوی " از اعضای فراکسیون وفای به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: حزب الله همچنان از دیدگاه مثبت به تلاشهای سعودی - سوری می نگرد، زیرا این مسئله مصالح ما را تامین می کند.

وی افزود: این به مصلحت ما نیست که مقاومت در منازعات داخلی درگیر باشد و لبنان روی آرامش و ثبات را نبید. مصلحت ما این است که وفاق در سرتاسر لبنان حاکم شود تا قبل از اینکه عقل تصمیم بگیرد، احساسات همگان اسرائیل را دشمن بدانند.

همچنین " فواد سنیوره " نخست وزیر سابق لبنان در روزهای اخیر در اظهاراتی که با مواضع برخی از مقامات جریان المستقبل متفاوت است، تاکید کرد: لبنان به حفظ مقاومت خود در برابر هر گونه تجاوز اسرائیل پایبند است.

به طور کلی اظهارات اخیر مقامات دو جناح سیاسی در لبنان و شدت گرفتن روند تلاشهای سعودی- سوری پس از بهبودی ملک عبدالله زمزمه های خاتمه بحران سیاسی در لبنان را تقویت کرده است.۱۶۱۴۶