ایرنا:حزب دموکرات مسیحی مرکل که در ماه های اخیر با روند پرسرعت کاهش محبوبیت مواجه شده، با این خطر روبرو است که در هفت ایالت از ۱۶ ایالت آلمان شکست خورده و ناکامی بزرگی را برای خود رقم بزند.

نتیجه این انتخابات همچنین بر ترکیب شورای فدرال که نقش مستقیم در تایید سیاست ها و تصمیمات مرکل و شکل گیری آن دارد. تاثیر می گذارد.

این ماراتن انتخاباتی اول اسفند با انتخابات در شهر ایالتی هامبورگ شروع می شود که انتظار می رود در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی شکست بخورد.