فاکسنیوز با آسمان و ریسمانبافی فراوان مدعی شد آیا قرار است ایران در کرۀ شمالی بمبی هستهای را آزمایش کند؟

به گزارش خبر، «فاکس‌نیوز» در تازه‌ترین ابداعات خبریش مدعی شد گزارشی منتسب به وزارت خارجۀ کرۀ جنوبی نشان می‌دهد کرۀ شمالی آزمایش هسته‌ای دیگری پس از آغاز سال میلادی اجرا خواهد کرد.

فاکس‌نیوز در ادامه اظهار داشت رسانه‌های کرۀ جنوبی اوائل ماه دسامبر گزارش کرده بودند که کرۀ شمالی در حال حفر تونلی برای تدارک چنین آزمایشی هستند.

این شبکۀ آمریکایی برای تکمیل این تخیل عی شد: در همین زمان، گزارشهایی از درون ایران نشان میدهد که تیمی از دانشمندان هستهای ایرانی به کرۀ شمالی فرستاده شدهاند و اینکه دو دولت برای انجام یک آزمایش هستهای مشترک در کرۀ شمالی توافق کردهاند.