رجا نوشت:

به گفته مورالس، قیمت پایین بنزین در این کشور سبب شده بود تا بخش عمده‎ای از یارانه بنزین، بصورت قاچاق از این کشور خارج شود. اما فرمان یک هفته قبل وی برای افزایش بیش از هفتاد درصدی قیمت سوخت سبب شده تا این کشور شاهد اعتصابات، اعتراضات و درگیری‎های جدی اجتماعی شود، به نحوی که رییس جمهوری بولیوی در پیامی که شب سال نو از تلویزیون این کشور پخش شد، گفت خواسته اتحادیه ها و فعالان اجتماعی را اجابت کرده و دستور حذف یارانه‎ها را لغو می‎کند.

هر چند مورالس اعلام کرده بود که حقوق کارمندان دولت و همچنین حداقل دستمزدها بیست درصد اضافه خواهد شد و قیمت برق، تلفن و آب ثابت خواهد ماند، با اینحال موفق به کنترل قیمت‎ها در بولیوی نشده بود.

همزمانی هدفمندی یارانه‎ها در ایران و بولیوی و نتایج کاملا متفاوت و معکوس اجرای این دو طرح در هر دوکشور نشان می‎دهد که برنامه ریزی و نظارت شبانه روزی تیم اقتصادی احمدی‎نژاد برای دیدن همه ابعاد این طرح عظیم اقتصادی، موفق بوده و منجر به کنترل دولت بر بازار و جلوگیری از رواج هرگونه موج ساختگی در اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که ابعاد هدفمندی یارانه‎ها در ایران بسیار گسترده‎تر از بولیوی بوده و ایران از نظر بین المللی نیز در شرایط تحریم بسر می‎برد و تنها یکسال از آشوب‎های فتنه پس از انتخابات می‎گذرد.

به نظر می رسد موفقیت احمدینژاد در اجرای این طرح میتواند ایران را به الگویی مناسب در جهان برای هدفمند كردن موفق و بدون عوارض یارانهها مبدل كند. موفقیتی كه جز با تلاش و تدبیر شبانه روزی مدیران اجرای این طرح محقق نشده است.