به گزارش مشرق، این آموزش در پایگاه تاجی مقر اصلی بالگردهای ارتش عراق صورت می گیرد.این پایگاه دارای بیش از ۴۵ بالگرد mi-۱۷ می باشد و نیروهای امریکایی از همه این بالگردها جهت آموزش خلبانهای عراقی استفاده می کنند.