سرویس بین الملل افکار نیوز -

شورای وزرای امور خارجه اتحادیه عرب مجددا ادعای سلطه امارات بر جزایر سه گانه ایرانی ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح کردند!البته گفتنی است که این وزرا در کمال وقاحت بر انجام اقدامات مسالمت آمیز برای بازپس گیری این جزایر سه گانه تاکید کردند.

به گزارش افکار نیوز به نقل از سایت خلیج(فارس) تایمز، قطعنامه صادرشده یک نکته خنده دار دیگر هم دارد و آن این است که در این قطعنامه تداوم و گام دولت ایران بر اشغال!! جزایر سه گانه محکوم شده و به طور مضحکانه ای مدعی شده اند که نقض حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه توسط ایران، امنیت و صلح منطقه و بین الملل را متزلزل ساخته است!

البته این بیانیه یک نکته جدید هم دارد و آن این موضوع است که این وزرای عرب، ساکنان ایرانی جزایر سه گانه را نیز به نام خود مصادره کردند و آن ها را شهروندان ایرانی امارات لقب دادند. آنها که به ظاهرا از اینکه دستشان از رسیدن به جزایر کوتاه مانده عصبانی هستند، به شدت از اقدامات ایران مثل شهرک سازی برای شهروندان ایرانی امارات!!، انجام تمرینات نظامی در آب های منطقه و استفاده ایران از حریم هوایی جزایر سه گانه انتقاد کردند.

به گزارشسرویس بین الملل افکارنیوز، در این بیانیه وزار خارجی اتحادیه عرب، علاوه بر طرح دوباره ادعای مضحک در مورد جزایر سه گانه ایرانی، به جای نام خلیج فارس، از اسم جعلی خلیج عرب استفاده کردند و مدعی شدند که اقدامات ایران امنیت خلیج عرب!! را به مخاطره انداخته است!

این وزرا که به نظر می رسد از گسترش فعالیت های اقتصادی در جزایر سه گانه به شدت خشمگین شده اند، در اقدامی مضحک فعالیت کشورمان را در ساخت دو ساختمان در جزیره ابوموسی محکوم کردند و از دولتمردان کشورمان خواسته اند این دو ساختار غیرقانونی! را حذف کنند!

در آخر بیانیه هم ضمن طرح ادعای مضحک مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، از ایران خواسته شده که به بالاترین مقام اماراتی، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد برای این جزایر سه گانه پاسخ دهد!