به گزارشافکار نیوزبه نقل از فارس، «شیخ نعیم قاسم» تاکید کرد که حزب الله لبنان از سفر «پاپ بندیکت شانزدهم» به لبنان استقبال می‌کند.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان ضمن اعلام این مطلب، بر ضرورت استقبال همه از پاپ تاکید کرد.

قاسم این مطلب را در دیدار با هیئت سازماندهی سفر پاپ بندیکت شانزدهم به لبنان بیان کرد.

«خیسوس ایپانز»، رئیس این هیئت ضمن تشکر از موضع حزب الله در قبال این سفر از همکاری حزب الله برای انجام موفقیت‌آمیز این سفر قدردانی کرد.

ایپانز گفت: از همه گروههای مردم لبنان میخواهیم با یکدیگر متحد شوند و برای صلح و وحدت جهانی دعا کنند.