به گزارش افکار نیوزبه نقل از فارس، در حمله افراد مهاجم به قبیله «بوکومو» در منطقه ساحلی «دلتا تانا» واقع در جنوب شرق کنیا، ۱۱ نفر کشته شدند.

این حمله پس از آن انجام شد که کمتر از ۳ هفته پیش صدنفر از افراد قبیله «بوکومو»، به منطقه ای که تحت کنترل قبیله «اورما» قرار داشت، حمله کرده و ۵۰ نفر را کشتند.

اختلاف میان دو قبیله مذکور بر سر چراگاه و زمینهای کشاورزی و منابع آبی است و هر از گاهی درگیریهای میان کشاورزان قبیله «بوموکو» و دامداران قبیله «اورما» ایجاد می شود.

مقامات پلیس محلی در کنیا حمله امروز را عملیاتی انتقامجویانه توصیف کرده و اعلام کردند که قربانیان با گلوله کشته شده و یا سوزانده شده بودند.

بر اساس اعلام صلیب سرخ کنیا از آغاز سال جاری میلادی، بیش از ۲۰۰ نفر در کنیا در درگیریهای قبیله ای کشته شده اند.