به گزارش افکار نیوزبه نقل از خراسان، «نشست «نم» نتایج گوناگونی برای ایران دارد» نوشت: «برخی از ناظران ایران و رسانه های آن ها درباره این نشست بسیار صحبت کردند، آن ها معتقدند که با استفاده از این نشست به عنوان یک تریبون ایران می تواند همکاری های اقتصادی با قدرت های منطقه ای و بین المللی ایجاد کند تا تأثیر تحریم های غرب را از بین ببرد. برخی دیگر نیز معتقدند که این نشست نقشه غرب برای منزوی ساختن ایران را ناکام کرده است و فرصتی برای جهان ایجاد کرد که ایران واقعی را بشناسند. Liweijian نویسنده این مقاله سپس می افزاید: «من معتقدم که قطعا برگزاری موفقیت آمیز این نشست یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران بود اما نشست نم هیچ تغییر مهمی برای موقعیت ایران نداشته است و فضای بین المللی که ایران باید با آن مواجه شود هنوز هم دشوار است» نویسنده می افزاید: «موانع و محدودیت های بسیاری از جانب آمریکا و اسرائیل قبل از این اجلاس وجود داشت. آمریکا اعلام کرد که ایران شایسته میزبانی این اجلاس نیست و به شدت تلاش کرد که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را متقاعد سازد که در این اجلاس شرکت نکند. اما به طور موفقیت آمیزی به این مشکلات و موانع غلبه شد. گر چه بان کی مون سخنان تندی برای کشور میزبان داشت. البته بسیار خوشبینانه است که بگوییم ایران محاصره دیپلماتیک غرب را به طور کامل شکسته است و این احتمال وجود دارد که آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحریم های خود علیه ایران را شدت بخشند.» نویسنده با اشاره به این که «موفقیت ایران در جذب کشورها و افراد بسیار زیادی برای حضور در این نشست در این شرایط حساس یک امتیاز برای نبرد دیپلماتیک با آمریکا و غرب بود» می افزاید: «آمریکا از کشورهای حاضر در نشست خواست که در طول این نشست برنامه هسته ای ایران را محکوم کنند و آن را مورد انتقاد قرار دهند.

اما اين نشست نشان داد که هر کشوري از جمله ايران حق توسعه انرژي هسته اي را براي اهداف صلح آميز دارد و اين حق بايد محترم شمرده شود اين حالت تا حدودي نشان مي دهد که کشورهاي غيرغربي ديدگاه هاي متفاوتي راجع به برنامه هسته اي ايران دارند. اين کشورها با وجود فشار آمريکا به سياست هاي مستقل تأکيد دارند. آن ها در سياست خصمانه آمريکا عليه ايران آلت دست قرار نخواهند گرفت.