به گزارش افکارنیوزبه نقل از انتخاب، یک منبع سیاسی به سایت شفق گفته است: نخست‌وزیر‌ «نوری‌مالکی» هنگامی که برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر‌متعهد به ایران سفر کرده بود، با رجال دینی بزرگ و در رأس آن‌ها «محمود شاهرودی» دیدن کرده و آنها نیز نارضایتی خود را از وجود کاباره‌های شبانه و مراکز فروش مشروبات الکلی در بغداد و برخی شهرها اعلام کردند.

اين منبع که از آيتاللههاشمي شاهرودي رييس سابق قوهقضاييه به عنوان يک مرجع بزرگ ديني ياد کرده، نوشته است: محمود شاهرودي به مالکي گفت: بغداد به يک کاباره بزرگ تبديل شده که اين مخالف با شريعت اسلامي است،ما نميخواهيم بغداد يک شهر مذهبي تام باشد اما از طرفي نبايد به يک شهر سکولار تبديل شود.