به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، یک خودروی بمبگذاری شده امروز، یکشنبه پشت ساختمان امنیت داخلی شهر «سبها» در جنوب لیبی منفجر شد.

خبرگزاری مستقل لیبی «التضامن» اعلام کرد، این انفجار تلفات جانی نداشت و خسارتی نیز به ساختمان امنیت داخلی وارد نکرد.

هنوز مشخص نیست چه گروهی عامل این انفجار بوده است.