به گزارش افکارنیوزبه نقل از العالم، مجید میلاد اظهار داشت: ۸۰ نوجوان بحرینی نتوانسته اند وارد سال تحصیلی جدید شوند، زیرا در زندان های آل خلیفه به سر می برند.

میلاد سن این افراد را از ۱۵ تا ۱۸ سال عنوان کرد.

این فعال سیاسی بحرینی مسؤولیت کامل محرومیت این دسته از دانش آموزان را از تحصیل به عهده حکومت منامه دانست.

وی افزود: رژیم حاکم در زمینه محرومیت دانش آموزان از حضور در مدارس تعمد دارد و این در حالی است که حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، چندی پیش قانون مربوط به حقوق کودکان را امضا کرد.

عضو جمعیت وفاق بحرین گفت: حکومت بحرین در مقابل مطالبات مردم از راه حل امنیتی استفاده می کند. به همین دلیل اوضاع بطور فزاینده در حال وخیم تر شدن است.

ميلاد افزود: كودكان موجود در زندان هاي آل خليفه بزودي كمپيني را براي دستيابي به كتاب هاي درسي در زندان و مطالعه كتاب هاي درسي به دور از خانواده هاي شان آغاز خواهند كرد.