به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، " ژاک پیریه " جراح فرانسوی و یکی از بنیانگذاران سازمان پزشکان بدون مرز گفت: تعداد جنگجویان افراطی که قصد دارند سوریه را به یک کشور دینی تبدیل کنند در صفوف گروههای مسلح سوری رو به افزایش است.

وی بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از کسانی که آنها را معالجه کردم، از جنگجویان مخالف نظام بودند که نیمی از آنها سوری نبودند.

این پزشک فرانسوی افزود: این گروهها به دنبال سیطره بر قدرت و تشکیل کشور اسلامی هستند و اهتمامی به سرنگونی بشار اسد ندارند.