به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه السومریه، شورای استان نجف ضمن استقبال از حکم اعدام طارق الهاشمی آن را آغازی برای خروج از تونل طایفه ای توصیف کرد.

" شیخ فاید الشمری " رئیس شورای استان نجف گفت: شورای استان نجف از حکم اعدام علیه الهاشمی استقبال می کند به ویژه با توجه به اینکه وی دستانش به خون عراقی ها آغشته است.

الشمری بیان کرد: حکم اعدام نشانه عدالت دستگاه قضایی عراق و توان آن در احقاق حق و مبارزه با باطل است و این حکم همچنین نویدی برای خانواده قربانیان اقدامات تروریستی است.

از سوی دیگر صباح البزونی رئیس شورای استان بصره نیز گفت: انفجارهای امروز در استان بصره بیش از آنکه تروریستی باشد سیاسی بود.

وی افزود: محاکمه طارق الهاشمی بر تمام استانهای عراق تاثیر داشت و گروههای جنایتکار قصد داشتند که به خاطر محاکمه طارق الهاشمی از ملت انتقام بگیرند.

البزونی بیان کرد: به هر حال الهاشمی شرکایی در دولت داشته است و اگر ثابت شود که شرکای وی در دولت با این انفجارها ارتباط داشته اند این باعثتاسف است که این گونه از مردم انتقام بگیرند.

اسماعیل محمود عبدالله رئیس کمیسیون امنیت پارلمان کردستان عراق نیز اعلام کرد: هدف انفجارهای امروز عراق به شکست کشاندن تلاشها برای حل اختلافات میان گروههای سیاسی عراقی است.

وی بیان کرد: این تلاشها ره به جایی نمی برد و اراده ملت عراق قوی تر از تروریسم است و بر تروریستها و اخلالگران سیاسی غلبه خواهد کرد.

شایان ذکر است که دادگاه کیفری بغداد امروز به طور غیابی معاون فراری رئیس جمهوری عراق را به اعدام محکوم کرد.