به گزارش فردا به نقل از روزنامه ایندپندنت؛ یك پژوهش كه اخیرا انجام شده نشان میدهد، تعداد مسلمانان انگلیسی علی رغم اسلامهراسی جامعه غربی به صورت مداوم در حال افزایش است.

این روزنامه مدعی شده است که علی رغم انتشار اسلام افراطی در سال‌های اخیر، مردم انگلیس سالانه در سطح بسیار وسیعی به اسلام گرایش پیدا می‌کنند.

به گزارش این روزنامه هر چند در جامعه انگلیس آمار دقیقی از تعداد مسلمانان به این دلیل که تشخیص تغییرات بوجود آمده در دین افراد دشوار می‌نماید، نمی‌توان به‌دست آورد. اما پژوهشی که توسط مؤسسه " فیثماترز " انجام شده است نشان می‌دهد که تعداد افرادی که به دین اسلام گرایش یافته‌اند به صد هزار نفر می‌رسد و سالانه حدود ۵ هزار نفر بر این تعداد افزوده می‌شود.

روزنامه ایندپندنت به نقل از " فیاض موجهال " - مدیر مؤسسه پژوهشی فیثماترز - می‌نویسد: برآورد دقیق از تعداد مسلمانان در جامعه انگلیس کار مشکلی است ولی ما با توجه به سرشماری‌های موجود، اطلاعات سازمان‌های محلی و اطلاعاتی که از مساجد لندن به دست آمد به بهترین نتایج ممکن از لحاظ مطابقت با اصول علمی پژوهش رسیده‌ایم.

در پایان این گزارش تجربیات برخی افراد در مورد چگونگی اسلام آوردن خود نقل شده است. بسیاری از این افراد بعد از سفری كه به كشورهای اسلامی داشتهاند به اسلام گرایش پیدا كرده و برخی دیگر، از دوستان مسلمان خود در دوران تحصیل متاثر شدهاند.