واحد مرکزی خبر:

سازمان هواشناسی قزاقستان ضمن اعلام این خبر پیش بینی کرد کاهش دمای هوا در روزهای آینده ادامه پیدا کند.

شماری از اهالی این منطقه به سبب صدمات ناشی از سرما و یخ زدگی دست و پا به بیمارستان منتقل شده اند.