پرس تی وی خبر داد :هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ترکیه روز چهارشنبه ( ۱۵ آذر ) در بازگشت از شهر اسلو، درحال فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول بود که یکی از مسافران تهدید کرد اگر هواپیما به نروژ باز گردانده نشود، بمب همراه خود را منفجر خواهد کرد.مسافری به نام سلیم طهار در این زمینه گفت، مردی که صورت خود را با ماسک پوشانده بود، تهدید کرد که هواپیما را منفجر خواهد کرد.

هنگامی هواپیما فرود آمد، خدمه هواپیما مسافران را به قسمت جلویی هواپیما هدایت کردند و نیروهای امنیت پرواز نیز از ورود هواپیماربا به داخل کابین خلبان جلوگیری به عمل آوردند.

در این میان، نیروهای پلیس ترکیه به سرعت وارد عمل شده و شخص هواپیماربا را که هنوز هویت وی مشخص نشده است، بازداشت کردند.

در این حادثه به هیچ یک از ۶۰ مسافر سوار بر هواپیما آسیبی وارد نشد.

مقامات فرودگاه آتاتورک اعلام کردند که در این هواپیما هیچ ماده منفجره‌ای یافت نشده است.

خبرها حاکی است، ظاهرا این شخص در حالی مدعی بههمراهداشتن بمب شده است که در تعادل روانی به سر نمیبرد.