سرویس بین الملل افکار نیوز - ۱۵ عضو شورای امنیت پیشنهاد رفع تحریم های هدفمند را علیه مالی، این کشور واقع در غرب آفریفا را ارئه کردند. آنها معتقدند این اقدام به بحران مالی این کشور پایان خواهد داد.
به گزارش افکار، مالی از مارس گذشته پس اس سرنگوی رئیس جمهوری خود طی یک شورش دچار درگیری های دامنه داری شد که فقیر تر شدم دوسوم از جمعیت این کشور خشک دامن زد. گروه های اسلام گرای وابسته به طالبان در شمال این کشور عامل بروز این مشکلات شناخته شدند.

شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد: ما به شدت نگران شکل گیری گروه های وابسته به طالبان در شمال این کشور هستیم. گروهی که مدام دست به فعایت های تروریستی می زند. شورا شورشیان مالی به قطع رابطه با گروه های وابسته به اسلام گرایان افراطی دعوت می کند.

همچنین در این بیانیه آمده است: اعضای شورای امنیت به شدت نگران نقض حقوق بشر در این کشور با انجام فعالیت های تروریستی هستند. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا(ECOWAS) در حال آماده سازی خود برای حمایت مالی از نیروهای دولتی اصلاح طلب در شمال است و شورای امنیت قصد دارد برای از بین بردن شورشیان وابسته به طالبان نیروی نظامی به این کشور اعزام کند.

البته این حمله نظامی پس از درخواست رسمی رهبر مالی از شورا به رای گذاشته و تصویب شد. به اعتقاد وی درگیری های مالی باعث بروز مشکلات و اضافه شدن به فقر مردم شده است.