به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، تحریم سخنرانی دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط آمریکا با بی تفاوتی اکثریت کشورهای جهان روبرو شد.

به طوری که به نوشته سایت کانادایی" سان نیوز" تنها هیئت هایی که به تبعیت از آمریکا اقدام به تحریم سخنرانی احمدی نژاد کردند و در سخنرنی او حاضر نشدند، هیئتهای رژیم صهیونیستی و کانادا بودند.